REGULAMIN 2016

 • Home
 • REGULAMIN 2016

REGULAMIN ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU NAJLEPSZA EROTYKA

POLITYKA PRYWATNOŚCI –

I. Postanowienia ogólne

 1. Portal najlepszaerotyka.com.pl (zwany dalej NE) jest przestrzenią służącą prezentacji i popularyzacji najlepszych opowiadań erotycznych oraz przybliżeniu szeroko pojętej tematyki ludzkiej seksualności w ujęciu praktycznym, filozoficznym i artystycznym.

 2. NE działa non-profit, istnienie portalu nie ma charakteru zarobkowego – korzystanie z zasobów NE jest bezpłatne, NE nie wypłaca honorariów za publikowane teksty.

 3. Zawartość portalu NE, w tym opowiadania, teksty eksperckie, ilustracje, treści informacyjne, komentarze, wpisy na Forum NE itp. – o ile nie podano inaczej – podlega ochronie prawem autorskim.

 4. Z portalu NE mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie (po ukończeniu 18 roku życia) zwane dalej Użytkownikami.

 5. Administracja portalu NE nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które w celu korzystania z zasobów portalu, świadomie posługują się danymi niezgodnymi z wymaganymi w pkt I ust 4 niniejszego Regulaminu.

 6. Każda aktywność w portalu NE (w tym czytanie opublikowanych tekstów, komentowanie, pozostawianie wpisów na Forum NE itp.) jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.

II. Użytkownicy

 1. Użytkownicy mogą współtworzyć portal NE poprzez zamieszczanie na nim komentarzy do publikowanych treści.

 2. Użytkownicy nie mogą kopiować, powielać, rozpowszechniać w całości lub we fragmentach żadnych treści (w tym tekstów, zdjęć, ilustracji, awatarów, opisów, informacji, rekomendacji itp.) udostępnianych przez NE bez zgody administracji portalu NE. W szczególności zabronione jest kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach opowiadań i tekstów eksperckich publikowanych w portalu NE bez zgody Autora.

 3. Użytkownicy mogą umieszczać linki do stron lub podstron portalu NE na dowolnych stronach internetowych, portalach, serwisach społecznościowych, forach internetowych itp. z zastrzeżeniem jednakże, iż linkowanie nie narusza zasad użytkowania wyżej wymienionych serwisów.

 4. Każdy Użytkownik portalu NE może przesłać opowiadanie własnego autorstwa na adres ne.redakcja@gmail.com do oceny Redakcji portalu NE.

 5. Opowiadanie powinno zawierać ponad 2000 słów oraz być napisane poprawną polszczyzną z zachowaniem zasad polskiej ortografii. W razie wykorzystania jakichkolwiek treści podlegających ochronie prawem autorskim (motto, cytat itp.) twórca jest zobowiązany wskazać oryginalnego autora i tytuł cytowanego fragmentu. Zasada dotyczy także utworów wtórnych, m.in. opartych na kanwie innych dzieł literackich, filmowych itp. (np. fanfiction).

III. Polityka prywatności

 1. W chwili wejścia na stronę portalu NE pobiera następujące informacje o odwiedzającym:

  • adres portalu,
  • adres IP,
  • informację o domenie pierwszego rzędu (na przykład .com, .org, .pl itd.),
  • datę i godzinę wizyty użytkownika na stronie,
  • informację o odwiedzonych podstronach i pobranych dokumentach,
  • informację o poprzednio odwiedzonej stronie,
  • informację o używanej przeglądarce internetowej,
  • pliki cookies (zwane także „ciasteczkami”).

Pobrane informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych NE, abyśmy mogli indywidualnie dostosować nasz portal do potrzeb Użytkowników. Pozyskane informacje nie zostaną przekazane żadnej stronie trzeciej.

 1. W interakcji z serwisem NE Użytkownicy mogą występować anonimowo lub dokonać rejestracji na stronie najlepszaerotyka.com.pl [REJESTRACJA]. Niemniej zachęcamy niezarejestrowanych Użytkowników do podpisywania komentarzy jednym i tym samym pseudonimem, co ułatwi identyfikację i integrację ze społecznością skupioną wokół NE.

 2. W procesie rejestracji oraz podczas edycji swojego profilu to Użytkownik decyduje o ilości i rodzaju udzielonych informacji. Jedyne dane bezwzględnie wymagane to aktywny adres e-mail oraz nazwa Użytkownika. Prosimy o przemyślany wybór nazwy Użytkownika, ponieważ jej zmiana po zakończeniu procesu rejestracji nie będzie możliwa.

 3. Dane Użytkowników podane w trakcie rejestracji zostaną przez nas wykorzystane wyłącznie do wewnętrznych celów serwisu NE (w tym statystycznych i promocyjnych, m.in. przesyłaniu newslettera NE za pośrednictwem poczty elektronicznej). Uzyskane dane nie zostaną udostępnione publicznie ani przekazane żadnej stronie trzeciej, w szczególności innym Użytkownikom NE.

 4. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie NE tylko raz. Zabronione jest udostępnianie hasła do własnego profilu osobom trzecim lub używanie cudzego pseudonimu w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych. Użytkownik, który stwierdzi, iż jego konto zostało przejęte przez osobę trzecią, winien skontaktować się bezzwłocznie z administracją portalu NE.

 5. Jedynym wyjątkiem od reguły zachowania poufności gromadzonych danych może być nakaz sądowy wydany przez organa państwa polskiego.

 6. Zasady ochrony danych osobowych, określa złącznik do niniejszego Regulaminu stanowiący jego integralną częścią. Treść załącznika udostępniona może zostać po pisemnym wystąpieniu do Administratora danych portalu najlepszaerotyka.com.pl

IV. Komentarze

 1. Portal NE nie ponosi odpowiedzialności za zawartość komentarzy pozostawianych przez Użytkowników, jednakże treści naruszające zasady korzystania z portalu NE będą usuwane przez administrację strony. W skrajnych wypadkach portal NE zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do strony Użytkownikom nieprzestrzegającym Regulaminu i wykasowania ich komentarzy.

 2. Klikając przycisk „Opublikuj komentarz” Użytkownik udziela portalowi NE niewyłącznej licencji do wykorzystania treści komentarza w całości lub we fragmentach do celów reklamowych na wszystkich polach eksploatacji.

 3. Komentarze Użytkowników nie mogą zawierać spamu, treści powszechnie uważanych za obraźliwe oraz naruszających prywatność i polskie lub międzynarodowe przepisy prawne. Prosimy o unikanie pisania wyłącznie WIELKIMI LITERAMI, co może być poczytywane za przejaw agresji. Użytkownicy, którzy dostrzegą przypadki łamania tych zasad, proszeni są o kontakt z administracją portalu NE.

 4. Komentarze powinny odnosić się merytorycznie do komentowanego tekstu lub wypowiedzi innych Użytkowników.

 5. Umieszczanie w komentarzach linków do innych stron i serwisów jest dozwolone, jednakże z zastrzeżeniem, iż linkowane treści nie mogą naruszać Regulaminu portalu NE i służą jedynie merytorycznej dyskusji pod komentowanym tekstem.

Obowiązuje od dnia 2 maja 2016 roku.

Komentarze

[…] Przed rejestracją koniecznie zapoznajcie się z naszym nowym Regulaminem. […]

VI. 2 „Użytkownik udziela portalowi NE niewyłącznej licencji do wykorzystania treści komentarza w całości lub we fragmentach do celów reklamowych na wszystkich polach eksploatacji.’

Pola eksploatacji MUSZĄ być explicite wymienione, formuła „wszystkie” jest nieskuteczna.

Napisz komentarz